Dějepis - Anglie a Francie v pozdním středověku

8. červen 2011 | 17.04 | | autor: spooky

Anglie a Francie v pozdním středověku

1. Záminka a pravá příčina stoleté války, doba jejího trvání

Spory Anglie a Francie ve 14. a 15. st., vznik stoleté války. Průběh nebyl trvalý, občasný mír. Po vymření Kapetovců nástup Filipa VI. z rodu Valois. Obnova války s Anglií proti proti králi Edvardu III (jeho matka dědičkou Kapetovců, úsilí jejího syna Edvarda o Francii).

Snaha o zisk angl. lén na franc. pevnině a o hospodářský vliv na pevnině.

Trvala od r.1337 do r.1453.

2. Etapy války a jejich průběh

1. etapa:
Vítězství Anglie zásluhou jejich lučištníků, r. 1346 v bitvě u Kresčaku porazili franc. rytíře. Na straně Francie bojoval i náš král Jan Lucemburský a jeho syn Karel IV. Král Karel zraněn. R. 1356 bitva u Poitiers, fr. král Jan II. zajat, později tam zemřel.

2. etapa:
Francie posílila armádu o pěší vojsko, v 70. letech 14. st. Anglie vytlačena z pevniny, zbylo jí pár přístavů, např.: Calais.

3. etapa
Poč. 15.st. další porážka Francie, znovu obsazeno území severně od řeky Loiry. Fr. král se vzdal svých dědič. Nároků ve prospěch svého syna Karla VII. Ten znovu obnovil válku s Anglií a zvítězil.

3. Francouzské "jacquerie"

Po 1. porážce Francie - úpadek hospodářství, povstání sedláků (dobráckých Kubů = Jacques), proto "jacquerie". Chtěli pobít všechny urozené. Obě povstání poražena r. 1358. Během války také povstání sedláků v Anglii. Svobodní rolníci začali být znevolňováni, jejich pole zabírali baroni a obrazovali je na pastviny pro ovce. Tím se rozpadal feudální systém, protože většina býv. rolníků začala u baronů pracovat za peníze.

4. Anglické povstání Wata Tylera

Část vrchnosti a církve chtěla rolníky znovu znevolnit, proti tomu selské povstání r. 1381 v čele s Watem Tylerem. Neúspěšně vyjednával i u krále, poté zavražděn a mnoho dalších sedláků popraveno. V Anglii nevolnictví zaniklo koncem 15. st.

5. Situace ve Francii po stoleté válce

Na V připojeno Burgundsko, na J Provence. R. 1491 na Z Bretaň. Anglie vytlačena z pevniny.

6. Příčina a důsledky války růží

Boj rodů Lancasterů a Yorků o nástup na angl. trůn.
Oba rody se vzájemně vyvraždili a na trůn rod Tudorů v čele s Jindřichem VII. R. 1485

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře