Dějepis - Husitské války, Basilejská kompaktáta

8. červen 2011 | 17.08 | | autor: spooky

Husitské války


1) Situace v Čechách v letech 1415 – 1419

Protesty proti upálení Jana Huse, podpory mezi městy, části duchovních i na venkově. Hnutí – umírněné, radikály – reforma násilného převratu v rámci spol. Karel IV. částečně zakročil proti husitům => počátek husitské revoluce.
Červenec 1419 – útok radikálů v čele s Janem Želivským na radnici => 1. defenestrace (vyoknění – vyhození konšelů z okna). Bouře i na venkově, ničení obrazů svatých, katolických kostelů a klášterů. Smrt Václava IV. => král Zikmund měl nároky na český trůn. Proto organizace křížové výpravy proti kacířům.

2) 1. Zikmundova křižácká výprava
Červenec r.1420 = Vítkov – Zikmund poražen, přesto korunován na český trůn. Odpor husitů, r.1421 v Čáslavi zbaven trůnu.

3) Další křižácké výpravy
2. křižácká výprava – r.1422 bitva u Kutné Hory, Žižka křižáky porazil.
r.1413 vydal Žižka svůj vojenský řád.
r.1424 tažení na Moravu, pustošení hradů Křidlo, Chlum a Obřany
r.1424 Žižka umírá, vojevůdcem husitů – Prokop Holý
3. križácká výprava – r.1426 bitva u Ústí, křižáci poraženi
4. křižácká výprava – r.1427 bitva u Tachova, křižáci poraženi
5. křižácká výprava – r.1431 bitva u Domažlic, význam písně Ktož jsů boží bojovníci, husity nebylo možno porazit => vyjednávání – význam koncilů v Basileji (Švýcarsko)


Basilejská kompaktáta


1) Příčiny, doba, průběh, soupeři bitvy u Lipan
Rozpor mezi umírněnými a radikály o 4 pražské články
30. 5. 1434
Osudná bitva u Lipan mezi radikály (panská jednota) a umírněnými (sirotci, polní vojsko, v čele Prokop Holý) – výhra umírněných

2) Basilejská kompaktáta
r. 1436 v Jihlavě – soubor smluv
výsledek jednání – Basilejská kompaktáta – povoleno pouze přijímání z kalichu

3) Situace po r. 1436 v Čechách
r. 1436 – Zikmund českým králem – r. 1437 zemřel
r. 1438 – 1439 – králem jeho zeť Albert Habsburský
r. 1440 se mu arodil syn – Ladislav Pohrobek

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.67 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší