Dějepis - Třicetiletá válka

8. červen 2011 | 17.25 | | autor: spooky

Třicetiletá válka (1618 – 1648)


Poslední evropská náboženská válka mezi katolíky a nekatolíky. Po vstupu Francie do války se stala mocenským konfliktem mezi habsburskými celoevrop. zájmy a zájmy Francie a Švédska.

Soupeři:
Katolická liga (Habsburkové)
Protestanská unie (nekatolické síly)

Dělíme ji na 5 fází:
válka česká – 1618 – 1621

Po bitvě na Bílé hoře a popravě 27 českých pánů (21. 6. 1621) bojovali do října 1621 proti Katolické lize jen markrabě krnovský a vévoda sedmihradský Bethlen byli poraženi a mikulovským mírem (1622) válka skončila.
válka falcká – 1621 – 1623
Začátek po odchodu falckých jednotek v čele s gen. Mansfeldem a českých zemí. Katolická liga v čele s gen. Tillym obsadila Horní Falc, Friedrich Falcký prchl do Nizozemí, které se obávalo ze vpádu Habsburků, proto se dohodli s Dánskem a Anglií.
válka dánská – 1625 – 1629
Během drancování Porýní vojáky gen. Tillyho r. 1625 vytvořilo Dánsko s Nizozemím a Anglií koalici. Jejich vojska poražena armádou Albrechta z Valdštejna r. 1626 a gen. Tillyho. Obě armády pak zaútočily na Dánsko. To r. 1629 kapitulovalo.
válka švédská – 1630 – 1635
Obavy Švédů z úspěchu Habsburků. Proto se pod vedením krále Gustava II. Adolfa r. 1630 vylodili v Německu, podporovali němec. protestant. knížaty. Postupně ovládli většinu říše. Valdštejn by zbaven vedení a armáda Tillyho byla poražena. Po návratu Valdštejna do čela armády – r. 1632 nerozhodná bitva se Švédy u Lützenu, zde švédský král padl. V r. 1633 se síly vyrovnaly a Valdštejn r. 1634 c Chebu zabit. V tomtéž roce Švédové poraženi.
válka švédsko-francouzská – 1635 – 1648
V r. 1635 uzavřena spojenecká smlouva Švédska a Francie , kde zvítězil protihabsburský směr pod vlivem kardinála Richelieua. Válka začala útokem Francie na Španělsko. Zpustošeno Bavorsko, české země, Sasko, Braniborsko a Porýní. Celková vyčerpanost a nedostatek peněz pro další boje vedly k mírovým jednáním. Vestfálský mír až r. 1648.

Následky války: vyhladovění Evropy, na následky války – smrt 2/3 obyvatel, drancování měst i vesnic.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře