Český jazyk - Literatura - obecně

9. červen 2011 | 07.04 | | autor: spooky

Literatura – test


Literatura = texty, písemné záznamy
Základní literární druhy – epika, lyrika, drama

Literatura Předního východu
1) Mezopotámie – klínové písmo – 4. tis. př. n. l., Sumerové – epos o Gilgamesovi
2) Egypt - Hieroglyfické písmo – 4. st. př. n. l., milostné písně, Kniha mrtvých
3) Hebrejská literatura – Bible – 1. tis. př. n. l., starý zákon, nový zákon
Bible – z latinského a řeckého slova – význam: kniha, spis

Kosmova kronika česká
- psaná latinsky - 1119-1125 - Chronika Bohemorum - od nejstarších dějin do r. 1125

Svatý Václave
- duchovní píseň z 12. st. - nejstarší česyk psaná lit. památka - nový umělecký sloh – Gotika

Kronika tak řečeného Dalimila
- z poč. 14. st. - nejstarší dějiny do nástupu Jana Lucemburského - vlastenectví

Doba Karla IV.
legendy - život sv. Kateřiny- Legenda o sv. Prokopovi
světská lyrika – milostné písně
vlastní životopis Karla IV. (Vita Caroli)

Význam mistra Jana Husa
- 1371-1415 - církevní reformátor - úprava šeského pravopisu
Ktož jsú boží bojovníci - nejslavnější husitská píseň
Píseň o vítězství - nejslavnější husitská píseň
Píseň přeslavné Koruny české

Renesance
- období po gotice, znovuzrození, návrat k antice, kult rozumu, víra ve vlastní síly, rozvoj literatury v nár. jazycích
Renesanční styl v architektuře: vodorovné, pravoúhlé, linie, jónské sloupy, podloubí, kopule
Památky u nás: letohrádek Belveder, Jindřichův Hradec, kroměřížská radnice a domy s podloubím
Všestrannost umělců: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti
Humanismus: myšlenkové literární hnutí soustřeďující zájem k poznání člověka

Jan Amos Komenský
Žil r. 1592 – 1670, prošel Polsko, Švédsko, Prusko, Holandsko. Byl biskupem jednoty bratrské, pohřben v Naardenu.
Říká se mu učitel národů. Je autorem: Velká didaktika, Informatorium školy mateřské , Svět v obrazech.

Labyrint světa a ráj srdce
-alegorický spis - hlavní postavou je poutník - nešťastný ze světa, uzavřený do sebe

Barokní literatura
umělecký sloh po renesanci, u nás po 30 leté válce (17. st.)
Znaky v architektuře: velkolepost staveb, křivka, oblouky, kopule, bohatá vnitřní výzdoba
Památky u nás: Chrám sv. Mikuláše, kostel na Zelené Hoře, kostel sv. Jana Křtitele v Kroměřízi
Literatura – po porážce na Bílé hoře (1620), nucený exil J. A. Komenský, domácí literatura – německá a latinská, lidové baroko – zachování češtiny – básně, pohádky, písně, knížky, příběhy o Palečkovi Enšpíglovi

Adam Michna z Otradovic – skladatel české hudby (Chtíc aby spal... - Vánoční noc)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře