Dějepis - René Descartes

9. červen 2011 | 06.47 | | autor: luuca

René Descartes

 René Descartes byl narozen 31. března 1596 La Haye a zemřel 11. února 1650, Stockholm byl francouzský filosof, matematik a fyzik.
V letech 1604 až 1612 studoval na jezuitské koleji. Roku 1616 dosáhl licence v právu a odešel do Paříže, kde psal různá pojednání. Roku1617 vstoupil do vojska Mořice Oranžského, od roku 1619 bavorského kurfiřta Maxmiliána I. Bavorského. R. 1619 měl blízko německého Ulmu noční vidění Krista, o němž si poznamenal, že v něm "našel základy úžasné vědy" a učinil slib, že vykoná pouť do italského Loreta.
V Paříži se seznámil s Otcem Mersennem, který vedl obsáhlou korespondenci se současnými vědci. Také Descartes vedl svoji korespondenci hlavně s Mersennem, psal o algebře a kuželosečkách; kolem roku 1628 vznikla i jeho Pravidla.
Roku 1627 mu papežský legát kardinál Bérulle uložil, aby se věnoval filosofii. Descartes tedy hledal samotu, kde by ho nikdo nerušil, nejprve v Bretagni a od roku 1629 v Holandsku, kde se věnoval matematice a zkoumání živých organismů a asistoval také u řady pitev. Tak vznikl spis O světě a Pojednání o člověku i řada dalších, které se zachovaly jen v Leibnizových výpiscích. Po odsouzení Galileově se vrací k filosofii, píše a vydává svá nejznámější díla: Rozprava o metodě, Geometrie a Optika , Meditace o první filosofii a Principy filosofie .
Roku 1635 měl s hospodyní Helenou dcerku Francine, která však už 1640 zemřela a způsobila mu "největší zármutek života". 1638 také čte Komenského Pansofii a posuzuje ji zprvu příznivě, ale nakonec odmítá. 1641 vydává Odpovědi na Hobbesovy námitky proti Meditacím, 1642 se v Leidenu setkává s Komenským a 1643 s Alžbětou, s níž si pak dlouho dopisuje.
Roku 1646 napsal Mersennovi: "Od nynějška už nemohu číst žádné knihy, leda dopisy přátel. Nemíchám se také do vědy, leda pro vlastní poučení." O rok později se přesto v Paříži setkal s Pascalem a navrhl mu pokusy s atmosférickým tlakem. 1649 odjel na pozvání královny Kristiny, která se už dlouho zajímala o jeho filosofii, do Stockholmu. Schůzky s ní se ale konaly brzo ráno a z tuhé zimy Descartes dostal zápal plic a 11. února 1650 zemřel. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře