Dějepis - Georges Jacques Danton

9. červen 2011 | 06.53 | | autor: luuca

 Georges Jacques Danton

Georges Jacques Danton byl narozen 26. října 1759 a zemřel 5. dubna 1794 byl vůdčí osobností rané fáze Velké francouzské revoluce.
Danton, venkovský synek ze Champagne, přišel do Paříže dokončit právnické studium, oženil se s dcerou svého kavárníka a brzy získal svou čtvrť, distrikt kordelierů. Jako Mirabeau byl mohutný a ošklivý, poznamenaný neštovicemi. "Příroda," říkal, "mi dala do vínku atletickou postavu a drsnou tvář svobody." Tento inteligentní Porthos měl vášně stejně výrazné, jako byly jeho rysy. Miloval Paříž, život, svou ženu. Čas od času potřeboval chvíle pro odpočinek a pro lásku. Jako advokát královské rady říkal již od roku 1788: "Což nevidíte, jak se blíží lavina?" Jako realista se vrhl do revoluce, v jejíž úspěch věřil. Nebyl vědomě nepřítelem monarchie, ani vlastnictví, ani církve. Prodejný? Snad, ale jako Mirabeau proto, aby ovládal, ne aby byl ovládán. "Muž jako já je k nezaplacení," říkal. Takového výroku i postoje by se byl Robespierre zděsil. Advokát zArrasu byl stejně nevrlý jako byl Danton dobromyslný. Danton miloval lásku, Robespierre miloval jen sám sebe a rovnost - pro ty ostatní. Danton miloval bitvu, Robespierre pochlebování. Danton byl až příliš přístupný, Robespierre nepodplatitelný. Danton si tykal se všemi práteli, Robespierre tykal jen lidu, který obdivoval Robespierrovy ctnosti, jeho čistotu a poctivost, tím více, čím méně se s nimi u jiných setkával. Danton podporoval Robespierra, který se o jeho sílu opíral, protože ji potřeboval, ale rozčilovala ho "obhroublost toho titána" a už pomýšlel to, jak se bez něho obejít.
Georges Jaques Danton skončil roku 1794 na popravišti společně s Camillem Desmoulinsem - novinářem a přítelem z mládí a spoustou dalších, jež se stali nepohodlnými. Když ho odsoudili, vykřikl:"Robespierre, popraviště tě volá... Půjdeš za mnou!"... Na popravišti poručil katovi:"Ukaž mou hlavu lidem, stojí to za to". Robespierre i se členy Výboru pro veřejné blaho a Výboru pro veřejnou bezpečnost následoval pod gilotinu skutečně několik měsíců po Dantonově smrti při takzvaném Thermidorském převratu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře