Dějepis - Hernán Cortés

9. červen 2011 | 06.53 | | autor: luuca

Hernán Cortés

Hernán Cortés, 1. markýz del Valle de Oajaca byl narozen 1485 a zemřel 1547 byl jedním z nejslavnějších španělských kolonizátorů Ameriky.
V letech 1499–1501 studoval práva.
Od roku 1504 žil na ostrově Hispaniola, kde se účastnil několika výprav proti indiánům.
Roku 1511 doprovázel při obsazování Kuby jejího guvernéra Diega Velázqueze de Cuéllar, který ho jmenoval starostou města Santiago de Cuba. Mezi Cortésem a guvernérem docházelo k častým sporům, proto po objevení Yucatanu (1519) Cortés přemluvil Velázqueze, aby tam pod jeho vedením vyslal výpravu. Tato výprava byla na poslední chvíli zakázána a Cortés měl být zatčen. Cortésovi se však podařilo odplout s 11 loďmi. Výprava dorazila na Yucatán, dobyla město Tabasco a donutila domorodce uznat nadvládu španělského krále .Zde se dozvěděl o bohaté Aztécké říši.
Později Cortés vylodil poblíž dnešního města Veracruz. Byl zde přijat velmi přátelsky ,ale vstup do hlavního města mu císař Montezuma II. nepovolil. Cortés založil osadu Villa Rica de la Vera Cruz a nechal se vojskem zvolit soudcem a generálním kapitánem, nařídil spálit lodě.
Poté se vydal do vnitrozemí, kde se spojil s Tlaxcalany a Totonaky a bez boje došel do Tenochtitlánu, kde se usadil. Cortés zde zajal Montezumu II., po kterém chtěl, aby uznal nadvládu Španělska, čímž se stal vládcem Mexika.
Roku 1520 proti němu Diego Velázquez de Cuéllar poslal vojsko, které vedl Pamfil de Navaez. Cortés ho přepadl, zajal a větší část Navaezových mužů pak přešla na Cortésovu stranu.
V průběhu jeho nepřítomnosti v Tenochtitlánu vypuklo povstání a ačkoli vyjel své posádce na, byl nucen utéci z Tenochtitlánu, kde ztratil značnou část mužstva, výzbroje a již získaných pokladů. R.1521 dobyl Tenochtitlán a zajal nového císaře Cuauthémoca.Roku 1522 byl Cortés Karlem V. jmenován místodržícím, nejvyšším soudcem a vrchním velitelem Nového Mexika. Pomocí mnichů se snažil rozšířit křesťanství a organizaci země.
V letech 1524–1526 vedl vojenskou výpravu do Hondurasu.
Jelikož byl ve Španělsku mezitím obviněn ze zneužívání pravomocí a přípravy odtržení Mexika, byla na něj poslána kontrola. Ta s ním nejednala podle Cortésových představ, proto roku 1528 odjel do Španělska. Zde se setkal s císařem Karlem V., který mu udělil titul markýz del Valle de Oajaca a obdaroval ho velkými pozemky v Mexiku.
Cortés podnikl několik výprav do Panamy a Severní Ameriky, objevil Kalifornský poloostrov. Tyto výpravy ho finančně vyčerpaly a Cortés za ně chtěl náhradu. Jelikož neuspěl, vydal se do Španělska, kde byl přijat císařem Karlem V., ale úspěchu nedosáhl.
Roku 1541 se účastnil výpravy do Alžírska, pak se chtěl vrátit do Mexika. Zemřel ve Španělsku poblíž Sevilly.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře