Dějepis - Jan Blahoslav

9. červen 2011 | 06.54 | | autor: luuca

Jan Blahoslav

Jan Blahoslav se narodil 20.února 1523 a zemřel 24.listopadu 1571 byl český humanistický spisovatel, teolog, historik a biskup Jednoty bratrské.
Pocházel z velmi bohaté bratrské měšťanské rodiny z Přerova. Základní vzdělání získal ve svém rodišti u Jana Wolfa, od roku 1540studoval v Prostějově na latinském gymnáziu, odkud byl poslán do Goldbergu ve Slezsku (1543), poté na univerzitu do Wittenbergu (1544), kde se uprostřed reformačního kvasu seznámil též s Martinem Lutherem a Filipem Melanchtonem.
Od roku 1546 žil opět v Prostějově, ale už o dva roky později se stěhuje do Mladé Boleslavi, kde pod vedením Jana Černého pořádal bratrský archiv. Krátce pak studoval ještě v Královci (1549) a Basileji. Do Mladé Boleslavi se vrací v roce1552. Příštího roku je vysvěcen na kněze a roku 1557 na biskupa Jednoty bratrské. V padesátých letech uplatnil svůj rozhled získaný na studiích v zahraničí na několika diplomatických misích v zájmu své církve (Německo, Rakousy). Čtyřikrát se vypravil do Vídně (1555-1557), aby u samého císaře vymohl uvězněnému (na Křivoklátě) Janu Augustovi ulehčení a nakonec propuštění. A právě Augusta mu připravil mnohé nepříjemné chvíle, zejména svým odporem k vyššímu vzdělání pro příslušníky Jednoty bratrské.
Přátelské seznámení s Melanchtonem a dalšími humanisty utvrdilo totiž Blahoslava v přesvědčení, že vzdělání kazatelů je nutným předpokladem dalšího rozvoje Jednoty. V možnosti stále zdokonalovaného bratrského školství (sám vychovával otce Karla st. ze Žerotína) viděl účinnou obranu Jednoty. Proto vystupuje proti "misomusům" ostrou Filipikou (1567).
Jako biskup žil většinou v Ivančicích, kde se věnoval svým církevním povinnostem (mj. vedl bratrský archiv) a kde je též pohřben.
Jan Blahoslav bývá často zobrazován s brýlemi, které v 16. století zdaleka nebyly běžnou pomůckou. Bratrem Jana Blahoslava byl rovněž významný český humanista Martin Abdon.
Blahoslava lze považovat za předchůdce J. A. Komenského. Zejména jeho Gramatika česká patří k nejvýznamnějším dílům naší země v 16. století. Vlivný byl též Blahoslavův překlad Nového zákona (1564).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Dějepis - Jan Blahoslav jaroslav kvasnička 08. 04. 2013 - 23:37