Dějepis - Jaroslav Bořita z Martinic

9. červen 2011 | 06.57 | | autor: luuca

 Jaroslav Bořita z Martinic

Jaroslav Bořita z Martinic byl narozen 6. ledna 1582 a zemřel 21. listopadu 1649 byl královský místodržící v Čechách.
Jako dítě dědil Smečno a Okoř s příslušnými statky a k tomu poručníci koupili Malikovice a asi roku 1611 Bílý Újezdec.
Roku 1601 se oženil s Marií Eusebií ze Šternberka, r. 1603 byl královským radou, v letech 1609-1618 dvorským maršálkem, v letech 1617-1618 karlštejnským purkrabím a v posledních letech královským místodržícím. Obdržel vzdělání od jezuitů, které ho vedlo k nesnášelivosti a bojovnosti, kterou se jen málo katolických rodin vyznamenávalo. Proto od katolíků byl veleben a od podobojích tupen. Byl sice muž vzdělaný a měl mnohé pěkné stránky při své povaze, ale svému vrstevníkovi Vilému Slavatovi se nevyrovnával.
Proti podobojím pracoval již od roku 1603, ale do roku 1617 hlavně cítili nesnášelivost jeho poddaní. Od roku 1617 dostával posily z Vídně a stal se tak útočným, že i všechna krutost následující roku 1621 mu nedostačovala. Zavinil smutné události dne 23. května 1618.
Jako jeden ze tří byl svržen z okna místodržitelské kanceláře, ale divotvorně byl při živobytí zachován a uprchl do Mnichova a do Pasova nikoliv bez nebezpečí. Statky jeho od stavů zabrány a on sám za nepřítele vlasti vyhlášen.
Vrátil se roku 1621 a ujal se opět karlštejnské purkrabství, stal se roku 1623 dvorským maršálkem, roku 1624 nejvyšším sudím, roku 1625 nejvyšším komorníkem, roku 1628 nejvyšším hofmistrem, roku 1638 nejvyšším purkrabím. Majestáty z 10. dubna 1621 a ze 6. ledna 1622 byl povýšen do stavu říšských hrabat a jeho erb byl polepšen na štítě hvězdou manželčinou a klenotem štítu domu Habsburského s písmeny FMR tří císařů, kterým sloužil. Majestáty ze 7. srpna 1625 a ze 6. ledna 1634 obdržel pro sebe a nejstarší z potomků důstojenství vladaře domu Smečanského a místo po nejvyšších úřednících na sněmu. Majestátem ze dne 26. září 1633 obdržel palatinát, odkudž pak několik osob erbem nadal.
Konfiskace dovedl lépe využitkovati než Slavata. Koupil r. 1622 Ahníkov a Prunéřov a manželka jeho Hořovice a Komárov, r. 1623 mnoho statků v okolí Smečna a Slaného, t. r. zastaveno mu město Slaný, jež mu r. 1638 dědičně ponecháno. Také získal čásť panství zelenohorského a z něho výměnami si utvořil nové panství plánické. Ze Smečna (1633) a ze Slaného (1647) zřídil statky nápadní. Dočkal se konce války, již pomáhal zavinit a roku 1648 při vzetí Hradčan poraněn a od Švédů zajat. Zemřel dne 21. listopadu 1649

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře