Dějepis - Otto Eduard Leopold von Bismarck

9. červen 2011 | 06.58 | | autor: luuca

 Otto Eduard Leopold von Bismarck

Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, vévoda z Lauenburgu se narodil 1. dubna 1815, Schönhausen, Prusko a zemřel 30. července 1898,Friedrichsruh, Německé císařství.Bismarck byl jeden z nejvýznamnějších politiků 19. století a budovatel sjednoceného Německa. Byl první ministr Pruska a první v řadě německých kancléřů. Jeho nekompromisní přístup k řešení politických problémů a autoritativní vystupování vůči sněmu mu vyneslo přezdívku Železný kancléř.
Roku 1845 se nechal zaměstnat jako vládní poříční správce.V letech 1851-1859 byl zástupcem Pruska ve Spolkovém sněmu, kde odmítal Rakousko s Habsburskou monarchií v čele vůdčí pozice Německého spolku. Roku 1859 byl vyslán do Petrohradu jako pruský vyslanec, kde setrval do roku 1862, kdy byl z popudu královské pruské rodiny přeložen do Paříže. V té době byl rozpoután konflikt mezi pruským panovníkem Vilémem I. a poslaneckou sněmovnou, která zamítala reformu armády. Nakonec byla prosazena díky dosazení Bismarcka do funkce pruského ministerského předsedy.Roku 1867 rozpustil Německý spolek a založil Severoněmecký spolek, v němž mělo vedoucí úlohu právě Prusko v čele s Bismarckem a zároveň byl sestaven nový parlament.
Roku 1870 se vyostřily již tak napjaté vztahy s Francií díky emžské depeši, ve které zesměšnil jednání s Francií. Byla mobilizována pruská armáda a po obklíčení francouzské armády u Sedanu a několikaměsíčním obléhání Paříže byla Francie donucena v květnu 1871 podepsat mírovou smlouvu.
Nedlouho poté byl na něj spáchán neúspěšný atentát rukou mladého katolíka a tak omezil moc katolické církve a strany Centrum. Tím začal Kulturkampf reagovat podáním rezignace na svoji funkci, což mělo ale posloužit jen pro postrašení panovníka. Ten jí ale navzdory jeho očekáváním přijal a tak se musel stáhnout. Roku 1881 byl zaveden nový systém sociálního pojištění, který zahrnoval všechny vrstvy obyvatelstva a dokončen byl až roku 1889.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 4.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Dějepis - Otto Eduard Leopold von Bismarck kokolo 13. 03. 2016 - 09:48