Dějepis - Ludvík Jagellonský

16. červen 2011 | 14.27 | | autor: luuca

 Ludvík Jagellonský

Vladislav Jagellonský zajistil svému synovi Ludvíkovi nástupnictví na českém trůně, když ho tříletého nechal se svolením stavů roku 1509 korunovat českým králem. Podobně jako otec zdržoval se i Ludvík Jagellonský většinou v Uhrách. Uvnitř Čech v té době vládly četné spory mezi stavy, zejména městskými a panskými, které zmírnila částečně Svatováclavská smlouva z 24. 10. 1517. Ale soupeření mezi skupinami panstva a rytířstva nadále přetrvalo. Nejvlivnější postavení získal Zdeněk Lev z Rožmitálu, proti němuž stála rovněž mocná strana Viléma z Pernštejna. Ludvík se snažil zmírnit vyhrocenou situaci nařízeními, ale králova moc v té době byla natolik omezená, že nemohla vývoj v Čechách ovlivnit. Bez králova povolení došlo například i ke sjednocení Starého a Nového Města pražského v jednu obec.
Situace se vyhrotila v roce 1520 natolik, že hrozila dokonce občanská válka. Ludvík však přijel do Čech až v březnu 1522, když rok předtím se oženil s Marií, dcerou španělského krále Filipa I. Během svého pobytu se snažil obnovit panovnickou moc reorganizací české komory. Stavům odňal správu královských financí a donutil je vrátit některé z rozchvácených královských majetků a hradů. Zemské úředníky včetně Zdeňka Lva z Rožmitálu přinutil král k abdikaci a v březnu 1523 dosadil nové. Na dobu královy nepřítomnosti byla ustanovena nová zemská vláda vedená hejtmanem Karlem z Minsterberka, vnukem Jiřího z Poděbrad. Pokus o obnovení starých královských práv však neměl dlouhého trvání a po Ludvíkově návratu do Uher se rozpory v Čechách znovu vyhrotily. Přispělo k tomu i pronikání ideologie německé reformace - luteránství, které ještě více rozštěpilo nekatolickou stranu.
Do této složité situace však ještě neblaze zasáhly události v zahraničí, nová turecká expanze. Ludvík Jagellonský, který zůstal v boji proti přesile prakticky osamocen, zahynul na útěku v bažinách po prohrané bitvě proti Turkům u Moháče roku 1526. Jím po meči vymřela jagellonská dynastie vládnoucí v Čechách a Uhrách a na český trůn nastoupili Ferdinandem I. Habsburkové.

 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře