Jak vypadá moje škola? Čtěte dál..

28. květen 2011 | 14.40 | | autor: spooky

Tak úvodem. Nejsem moc velký spisovatel, proto mě neodsuzujte kvůli textu :).


Moje škola máLogo ZŠ Bratrství 3 budovy spojené "krčkem". Jsou to: hlavní budova (k té je přistavěna ještě 1 budova - 1. stupeň), jídelna a tělocvična. Ke škole ještě patří "modré hřiště" ("modré" kvůli modrému mantinelu) a školní zahrada. Na školní zahradě se pěstuje zelenina a ovoce, které je spotřebováno ve školní kuchyni. Také třídíme odpad a máme mezinárodní titul Ekoškola.
  
   Ve škole máme několik zájmových kroužků (konverzace v němčině, aerobic, keramika,...), nepovinné předměty (ruský jazyk, německý jazyk, sportovní hry, informatika,...) a celkem 41 volitelných předmětů (ekologicko-biologické praktikum, technická praktika, dějepisný seminář, konverzace v AJ,..). Já chodím do: konverzace v AJ, technická praktika a informatika. Také máme školní poradenské pracoviště, bohaté vybavení (pracovny chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, studovna pro žáky, odpočinkové kouty na chodbách, počítačové učebny,...). Do našich školních aktivit patří například: žákovská rada, školní časopis Click, Akademie, pobytové lyžařské a snowboardové kurzy, cykloturistické kurzy, kurz společenské výchovy a tance a mnoho jiných.


Hlavní budova
, 1. stupeň

Hlavní budova má 2 patra (přízemí, 1. patro, 2. patro + ještě suterén se šatnami). Já, jelikož chodím do osmé třídy, jsem v nejhornějším patře (je to děs, chodit každé ráno ty schody..).
   Na 1. stupni jsou obvykle třídy od 1. až do 4., třídy od 5. už jsou na 2. stupni - hlavní budova.
   V každém patře máme něco extra, například v suterénu máme bufet, v přízemí sídlí naše ředitelka školy, zástupci a je tam sborovna.., v 1. patře je učebna s interaktivní tabulí, učebna hudební výchovy a  učebna chemie, v 2. patře je učebna zeměpisu.
   Nedávno jsme trochu "aktualizovali" školu a pořídili nové digitální hodiny na chodbách. Také se přemístila původní učebna hudební výchovy do jiné třídy a vznikla další místnost s počítači (počítače mají dotykové obrazovky ale máme zakázané na ně sahat, můžeme použít pouze myš, což je trochu nelogické ne?).

Původně byla jenom hlavní budova, jídelna a tělocvična ale dostavěla se i budova kde je 1. stupeň.
   Na 1. stupni je kromě několika tříd i školní družina a další, ikdyž menší, tělocvična. 1. stupeň má i své šatny, aby dětičky nemusely chodit až k nám, na 2. stupeň :). Před "vchodem" do tělocvičny je také malá místnost na hodiny keramiky.


Jídelna

Je to 1 patrová budova spojená s hlavní budovou "krčkem". Dolů chodí žáci z 1.

- 5. tříd a nahoru chodí žáci z 6. - 9. tříd.
   Na výběr máme ze 2 hlavních jídel. Jídlo na "jedničce" bývá normální jídlo a na "dvojce" bývá jídlo bezmasé, většinou sladké. K jídlu bývá i pití, například káva, kakao, jablečný mošt, čaj..
   V budově s jídelnou je i učebna s počítači (učebna výpočetní techniky). Tato učebna se  nedávno změnila. Koupily se nové počítače, nová přípojka k internetu a koupily se velké dotykové tabule. Přesunuly se i lavice s PC na jiná místa.
   Ještě jsem zapomněl, v budově s jídelnou je i "cvičná kuchyňka", kde se v 7. ročníku učíme vařit. Bylo to každý druhý týden a byla to "dvouhodinovka".

Tělocvična

Tato tělocvična má svou vlastní budovu, také spojenou "krčkem". Je rozdělena na hlavní tělocvičnu a na jednu "boční", menší. Má snad vše, na co si vzpomenete, až na bazén :D. V tělocvičně se pořádají i různé akce, například karneval nebo taneční.  Jenom škoda, že v 8 tříde jsou povinné jen 2 hodiny tělocviku (teda pokud k tomu ještě nekdo nemá volitelný předmět tělocviku).

O mojí třídě, vyučovací předměty

Hned na začátek pro upozornění - nejsme žádní svatoušci, takže bacha na 8.A :)
   Ve třídě je 25 žáků. Máme 3x 5 lavic po 2 místech, = 30 míst na sezení. Já mám štěstí že sedím na kraji. Nechtěl bych být uprostřed třídy, to bych se snad nedožil konce roku :) Abych nezapomněl, jsme poslední jazyková třída, tak se musím pochlubit :) V angličtině jsme prý o necelý rok dopředu než 8.B.

Naše vyučovací předměty:       Matematika - 4 hodiny týdně
                                                Český jazyk - mluvnice, literatura, sloh - celkem 5 hodin týdně
                                                Volitelně předměty - celkem 3 hodiny týdně (každý má jiné)
                                                Chemie - 2 hodiny týdně
                                                Zeměpis - 1 hodina týdně (uff jsem rád že jen 1 hodina :)
                                                Výchova k občanství - 1 hodina týdně
                                                Fyzika - 2 hodiny týdně
                                                Anglický jazyk - 3 hodiny týdně
                                                Výchova ke zdraví - 1 hodina týdně
                                                Přírodopis - 2 hodiny týdně
                                                Člověk a svět práce - 1 hodina týdně (divný název co?)
                                                Dějepis - 2 hodiny týdně
                                                Tělocvik - 2 hodiny týdně
                                                Výtvarná výchova - 1 hodina týdně (chtělo by to aspoň 2 hodiny)

Oficiální stránka školy: http://www.zsbrat.cz/

Uff snad jsem popsal celou školu.. Dalo mi to celkem zabrat tak doufám že to oceníte ! :)
P.S: Nechte comment !  Díky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře