Dějepis - Francisco Pizzaro

31. květen 2011 | 16.05 | | autor: spooky

Francisco Pizzaro

Dne 13. února roku 1502 vyplul ze Španělska s guvernérem Hispaňoly Nicolásem de Ovando y Cáceres a jeho flotilou třiceti lodí do Nového světa. Do roku 1509 žil Francisco na Hispaniole, dnešním Haiti, a roku 1510 se zúčastnil expedice do Urabá.

Roku 1513 doprovázel expedici při průzkumu oblasti Panamské šíje. V následujících pěti letech se Francisco stal blízkým společníkem guvernéra Ariase de Ávila a ten mu přidělil repartimiento (což byl koloniální pracovní systém uplatňovaný Španěly v koloniích) s domorodci a dobytkem. Když se guvernér rozhodl zbavit Balboy, kterému nedůvěřoval, osobně pověřil Pizarra, aby Balbou zatkl a postavil před soud. Rozkaz dokonale splnil a Balboa byl v lednu 1519 usvědčen a popraven stětím hlavy. Pro svou loajalitu guvernérovi Ariasu de Ávila byl odměněn funkcí starosty a soudce pro nově založené město Panama City .

Roku 1522 se dozvěděl o legendární říši zlata (Eldorado) a po několika neúspěšných výpravách doplul v letech 1526-1528 na pobřeží Peru, odkud se s velkou kořistí vrátil do Panamy a odplul do Španělska. Na španělského krále udělal velký dojem a byl jmenován generálním kapitánem s pověřením dobýt Peru. Roku 1531 se vydal s několika stovkami vojáků a loděmi podél pobřeží a v srpnu 1532 založil dnešní město Piura. Odtud se vydal do vnitrozemí a po velmi těžkém pochodu džunglí a přes Koridiliéry vstoupil na území Inků. 15. listopadu 1532 došel asi s 200 vojáky k městu Cajamarca. U Cajamarcy ho očekával incký panovník Atahualpa s asi 20-80 tisíci vojáky, ale po vyjednávání Inkové Cajamarcu vyklidili a Pizarro ji obsadil. Po dalším vyjednávání se Atahualpa s malým doprovodem vydal beze zbraně do města, kde ho Španělé přepadli a zajali. Pohled na koně a hřmot střelných zbraní domorodce tak vyděsil, že se nebránili. Atahualpa dal Pizarrovi obrovské výkupné (zlato a stříbro), přesto nebyl propuštěn a v Pizarrově nepřítomnosti odsouzen za údajné vzbouření a popraven.

Roku 1533 dobyli Španělé bez boje hlavní město Cuzco, Pizarro získal ke spolupráci incké náčelníky a dosadil na trůn Manco Capace II. Roku 1535 založil Pizarro blízko pobřeží tzn. Město králů, pozdější Limu. Manco Capac se proti němu vzbouřil a oblehl Cuzco, Španělé se sice ubránili, potlačení povstání však trvalo až do roku 1572.

Roku 1537 vznikl spor mezi Pizarrem a jeho společníkem Diego de Almagro kvůli dělení kořisti. Diego oblehl Cuzco, byl však zajat a r. 1538 v Pizarrově nepřítomnosti popraven. Jeho syn a další přívrženci pak 26. června 1541 Pizarra v jeho paláci v Limě zavraždili.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře