Dějepis - Puritáni

1. červen 2011 | 14.21 | | autor: spooky

Puritáni


(anglicky puritans od pure, čistý) byli přívrženci radikálních protestanských skupin působících v anglicky mluvících zemích od 16. století. Původní puritáni hlásali potřebu "očisty", nauky a bohoslužeb ve smyslu kalvinismu a kladli důraz na soukromou zbožnost a veřejnou mravnost. Přeneseně se slovo používá i jako obecné označení skupin či jednotlivců s přísnými a asketickými názory na morálku.
 Anglické nábožensko-morální očistné hnutí, které vzniklo kolem r. 1570, vzešlo z kalvinismu. V puritanismu se křesťanství, věrné bibli a asketické, utkalo s postojem nakloněným světu. Anglikánská církev se jevila puritánům jako příliš laxní a uvězněná v kultu. Více společného měli puritáni se skotskou církví (presbyteriální ústava). V polovině 17. stol. dosáhl jejich politický vliv v Anglii svého vrcholu úspěchy Olivera Cromwella. Ovšem mezitím došlo k odštěpením, která pokračovala dalšími rozkolnickými hnutími (svobodné církve). Opět jiní puritáni se vrátili zpět k anglické státní církvi, takže od té doby sice už neexistuje uzavřená puritánská instituce, ale rozšířený puritánský duch.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře