Dějepis - Denis Diderot

1. červen 2011 | 14.56 | | autor: spooky

Denis Diderot
5. října 1713 – 31. července 1784


Byl francouzský spisovatel a filozof. Studoval na jezuitských kolejích a v Paříži získal titul magistra umění. Zabýval se mnoha vědními obory – filosofií, estetikou, teologií, matematikou a fyzikou. Jeho spolupracovníkem byl matematik a fyzik d´Alembert. Prací na Encyklopedii se stal Diderot jedním z předních představitelů francouzského osvícenectví.
Byl vedoucím skupiny francouzských pokrokových vědců a filozofů, sdružených k sepsání Encyklopedie aneb Racionálního slovníku věd, umění a řemesel. Posláním Encyklopedie bylo shrnout veškeré dosavadní lidské vědění. Vyšla v 28 svazcích v letech 1751 až 1772.

Citáty:
- Hlavní schopnosti člověka jsou rozum a vůle; rozum, který je nutno vést k pravdě; vůle, kterou je třeba podrobit ctnosti. První je dílem logiky, druhé dílem etiky.

- Je lépe se opotřebovat než zrezivět.


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře