Dějepis - Karel X., Ludvík Filip Orleánský

1. červen 2011 | 15.10 | | autor: spooky

Karel X.
(9. října 1757 Versailles – 6. listopadu 1836 Gorizia)


Byl francouzský král z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 1824–1830. Karel X. měl několik sourozenců, z nichž nejvýznamnějšími byli králové Ludvík XVI. a Ludvík XVIII. Po nástupu na trůn vedl Karel X. konzervativní politiku opírající se hlavně o klérus a roajalisty. Jeho ordonance omezující svobodu tisku a volební právo ho nakonec roku 1830 stály trůn. V zimě 1832-1833 se Karel X. s rodinou usadil, na pozvání císaře Františka I., na Pražském hradě, kde pak žili až do roku 1835. V září 1834 navštívil s doprovodem severočeský zámek Sychrov, který patřil rodu Rohanů původem z Francie. V roce 1835 se exilová královská rodina přesunula z Prahy do Teplic a na konec do Gorizie, kde Karel X. 6. 11. 1836 zemřel na choleru. Pochován byl ve františkánském klášteře v Nové Gorici. Karel X. byl poslední Bourbon z hlavní linie na francouzském trůně.


Ludvík Filip Orleánský
(6.10.1773 – 26.8.1850)


Francouzský král v letech 1830–48. Za francouzské buržoazní revoluce koncem 18. století se stal v roce 1790 členem klubu jakobínů. V roce 1793 přešel na stranu Rakušanů, po popravě svého otce vévoda orleánský. V letech 1797–1800 žil v USA, v roce 1817 mu byl povolen návrat do Francie. Za červencové revoluce v roce 1830 byl jako představitel liberální opozice dosazen na trůn. Byl svržen únorovou revolucí v roce 1848, emigroval do Velké Británie, kde žil pod jménem hrabě de Neuilly.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře