Dějepis - Matěj z Janova

1. červen 2011 | 15.13 | | autor: spooky

Matěj z Janova
1350 – 1393.

Byl český katolický kněz a kazatel, církevní reformátor a spisovatel.
Matěj z Janova byl žákem Jana Milíče z Kroměžíže, narozdíl od něho však neprosazoval ideál života v chudobě. Studoval teologii v Paříži na Sorbonně, kde v roce 1376 dosáhl titulu mistra svobodných umění, poté na její artistické fakultě přednášel. Roku 1381 podnikl cestu do Říma, posléze se vrátil do Prahy. R. 1388 získal faru ve Velké Vsi u Podbořan. Do té doby působil jako kanovník v Praze a žil velmi chudě, což ovlinilo jeho názory.
Kázal latinsky – pro učence. V kázáních kritizoval kult svatých a uctívání jejich ostatků. Požadoval častou účast na svátosti eucharistie. Ohlas jeho kázání byl tak veliký, že byl církví donucen zanechat kazatelské činnosti a některé své názory odvolat. Stalo se to r. 1388 na synodě pražské arcidiecéze. Své myšlenky však Matěj shrnul v latinském spise Regulae Veteris et Novi Testamenti (Pravidla Starého a Nového zákona), v němž požadoval návrat k ideálům prvotní apoštolské církve. Argumenty pro své učení hledal především v bibli, protože bible jako slovo boží byla pro tyto účely nejvyšší autoritou.

Díla :
Regulae Veteris et Novi Testamenti (pět knih v šesti svazcích, dokončeno 1392)
Tractatus de praecepti Domini

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře