Enoria - 02 - Těžký život

8. červen 2011 | 16.17 | | autor: spooky
› 

2. Těžký život

Náš příběh se odehrává okolo roku 2786 zxn. o malém chlapci Laionelovi, který chtěl objevit celý svět ale neměl jak. Žil u svých rodičů na Strogenově farmě u města lidí Ar-Fasůl. Každý den chodil pomáhat na pole se svým bratrem Drouzím a dělal vše potřebné kolem jejich farmy. Laionelovi bylo třináct a byl na svůj věk celkem malý. Měl delší hnědé vlasy, normální obličej a normální postavu, nosil vždy onošené věci po svém bratrovi. Drouzí byl naproti němu větší, starší a bylo mu patnáct, měl černé vlasy, malý nos, malé oči a velkou pusu. Laionel patřil do celkem malé rodiny a do školy chodil jen proto, že to chtěl on sám, i když to znamenalo na týden odjet. Nejbližší škola byla v okolí Ar-Fasůlu, dva dny od Strogenovy farmy. Většinou tam jezdil v doprovodu kupců kteří tudy náhodu každý týden projížděli. Kdyby záleželo jen na slově rodičů tak by pracoval na poli od rána do večera. Naštěstí pro něj Nejvyšší rada mágů po dohodě s králem něco okolo roku 2781 zxn. rozhodli, že každé dítě má právo na znalosti a vědění. Drouzí do školy nechodil protože ho nebavila, proto na Laionela žárlil protože nikdy nevěděl to co on. Laionel věděl že na poli toho moc nezmůže ale své rodiče opustit nemohl. Chtěl být mágem a pomáhat lidem ale věděl že do magické školy berou průměrně jen pět dětí do roka. A to ty, kteřé projevily silné magické nadání.

Jednoho dne, který začal úplně stejně jako ty ostatní se stalo něco zvláštního, kolem Strogenovy farmy někdy v poledne projížděli tři mágové na svých koních. Každý měl na sobě jiný plášť. První byl celý v modrém, druhý v červeném a třetí ve žlutém obleku. A jak se poznalo že to jsou mágové? Jednoduše, okolo modrého mága tančily pramínky vody, okolo červeného létala ohnivá koule a žlutý mág ze sebe vyzařoval ohromující bílou záři. Vidět jednoho opravdového mága je docela vzácnost ale vidět tři najednou znamenalo, že se něco děje, protože praví, silní a moudří mágové zůstávají ukrytí aby nemohlo dojít k zneužití jejich moci nebo aby je někdo ze zloby nebo žárlivosti nezabil. I když byli takto ukrytí, stále mohli pomáhat slabším a bezbranným. Když někdo zabije mága, je mágova moc roztroušena do okolí a se správnými magickými předměty ji lze trochu nalézt a v nevhodných rukou zneužít, třeba k dočasnému ovládnutí jiné osoby nebo horším věcem.
Ti tři mágové projeli velice velkou, na normální koně téměř nemožnou rychlostí. Za nimi jelo asi dvacet banditů celých v černém ale nemohli je dohnat. Vypadalo to, že jim ti tři mágové ujedou ale ten co vedl pronásledovatele , vypadal sám jako mág v černém, protože kolem něj vyzařovala jakási temná aura. Mág v černém něco vykřikl a před těmi třemi mágy se objevila temná zeď.

Jako by nebyla z cihel ale z průhledně černých kamenů z nichž koukaly velice ostré bodáky. Trojice mágů se zastavila a slezla z koní. Všichni z farmy se utíkali schovat protože věděli, že ať to dopadne jakkoliv rozhodně to nebude dobré. Malý Laionel se ale neschoval, jen zalezl za nejbližší kámen a sledoval co se děje. Došlo k rozhovoru mágů.Těm třem mohlo být okolo dvaceti až dvaceti pěti. Mágovi v černém mohlo být asi tak čtyřicet pět.
"Tak pánové, už nemá cenu utíkat. Dejte mi svoji moc dobrovolně nebo si ji vezmu sám" řekl mág v černém. "Nikdy" odpověděli všichni tři mágové jednohlasně. "Tak dobrá, když to nejde po dobrém musí to jít po zlém" , mág v černém se otočil se směrem k banditům a vykřikl "Všichni na ně". A dvacet mužů se rozeběhlo na ty tři mágy. První udělal krok dopředu mág v červeném a namířil ruce na nepřátele. Ohnivá koule která létala kolem něho ihned vylítla na nejbližšího nepřítele a vybouchla, chvilku na to udělal nějaké gesto rukou a najednou se před ním vytvořilo asi čtyřicet malých ohnivých šipek, které ihned vyletěly proti nepřátelům. Šipky se začali různě zabodávat do nepřátel a zapalovat je. Druhý vystoupil mág v žlutém, udělal rukama kruh a z nich se vyvalilo ohromné světlo které se spojilo se světlem které již vyzařoval. Úplně oslepilo zbývající muže kteří předtím nezačali hořet. To už vystupoval mág v modrém, opět udělal nějaké gesto rukou a vodní pramínky, které kolem něj tančily, se spojily v jeden mocný proud vody který tříštil z jeho rukou, spláchl všechny muže a odhodil je asi dvacet metrů dozadu, všichni co přežili, začali utíkat směrem pryč od nich. "Neschopní tupci" zařval mág v černém. "Co si neuděláš, to nemáš". A začal proti třem mágům máchat rukama a najednou se kolem vytvořila neprostupná temnota. "Tak teď jsem zvědav co proti mně zmůžete když mě nemůžete ani vidět" řekl mág v černém a rozesmál se. "Lios Lodu Atem" zakřičel mág ve žlutém a temnota se rozestoupila. Mág v černém si ale naneštěstí všimnul Laionela ukrytého za kamenem. "Tak takhle to asi nepůjde, možná jste silní a já mám něco co vy ne" řekl mág v černém a vyslovil zvláštní slovo "Datricimus" , najednou byl Laionel v rukou černého mága. "Teď si na mě netroufnete zaútočit, jakmile to zkusíte tak toho kluka zabiji". Udělal gesto rukou a kolem mágova zápěstí se vytvořil pramen, z hnusně vypadajících much, který skončil těsně před Laionelovým obličejem. "Jak jsem řekl, chci vaši moc" zopakoval mág v černém. "My ti svoji moc dobrovolně nikdy nevydáme" zakřičel mág ve žlutém. "Víte vy vůbec s kým si zahráváte"? řekl mág v černém. "Já jsem mocný Darlon a vaši moc dostanu, ať se vám to líbí nebo ne". Darlon zamířil ruku na žlutého mága a vykřikl "Deaton Atra Smir" a ze žlutého mága vystoupil žlutý pramen který se vsákl do Darlona. Žlutý mág upadl na zem. Když Darlon namířil ruku na mága v modrém tak to Laionel nevydržel a velmi silně kopl Darlona do kolena, Darlonovo kouzlo se ihned zrušilo. Darlon se chvíli nemohl soustředit a mág v modrém ihned začal něco sesílat ale nemusel. Laionel chtěl Darlona praštit co nejvíc a ublížit mu jak jen nejvíc mohl, ani si nevšiml že jeho ruka zbělala a začala mírně svítit, když praštil Darlona úplně mu vyrazil dech. Modrý i červený mág udiveně koukali na Laionela, ten jakmile zjistil co má s rukou se strašlivě lekl a vykřikl "moje ruka" a omdlel. Červený mág se ihned vrhl k Laionelovi, a modrý mág se vrhnul ke žlutému společníkovi. "Marlion je v bezvědomí ale žije" křikl modrý mág na mága v červeném. Červený zase křikl na mága v modrém "ten chlapec asi jen omdlel, vypadá v pořádku". Darlona svázali magickými provazy aby nemohl uniknout a hodili ho přes koně společně se žlutým mágem, Laionela chtěli odnést zpátky k farmě.
Mezitím co tu mágové dělali pořádek, si nikdo nevšiml, že zbylí bandité kteří předtím prchli se znovu vrátili a přikráčeli ke Strogenově farmě zezadu. Když se mágové s Laionelem v rukou, bývalým žlutým mágem a Darlonem na koni vraceli po poli k Strogenově farmě tak si všimli že něco není v pořádku. Strogenova farma začínala hořet. "Galde, ty jdi k farmě, já se postarám o toho chlapce, Marliona a Darlona " řekl mág v červeném. "Dobře Ikasi" odpověděl Gald. Laionel na chvíli procitl a potichu řekl: "matka, otec, bratr" a opět omdlel. Gald, mág v modrém se rozběhl směrem k farmě. Vyrazil dveře ale už bylo pozdě. Laionelovi rodiče leželi v krvi na zemi, všude začínalo hořet a jeho bratr byl k nenalezení. Gald seslal malý proud vody a oheň uhasil ale Laionelovy rodiče už zachránit nemohl. Gald se vrátil a řekl Ikasovi: "Vevnitř bylo skoro všechno v plamenech, sice jsem to uhasil ale jeho rodiče jsem už nemohl zachránit, po jeho bratru ani stopy. "Tak tohle není moc dobrý" konstatoval Ikas. Ještě chvíli Gald a Ikas prohledávali okolí, jestli by nenašli nějaké stopy po banditech nebo po ztraceném bratru ale když nic nenašli tak to vzdali. Poté Gald a Ikas vzali Marliona, Laionela a Darlona na koně a vydali se na cestu směrem k lidskému městu Ar-Fasůl.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře