Zeměpis - Javorníky

9. červen 2011 | 07.02 | | autor: spooky

Javorníky

Javorníky jsou geomorfologický celek na hranicích Moravy a Slovenska v geomorfologické oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Nejvyšší vrchol - Veľký Javorník - 1 071 m. Nejvyšším bodem Javorníků ležících na Moravě je Malý Javorník (1 019 m). Částečně odlesněný členitý hřbet se větví na zalesněné rozsochy. Hluboké Papajské sedlo odděluje na jihu hlavní hřeben od izolovaného vrcholu Makyta (923). Na severu je součástí Javorníků skupina Lemešné (950). Geologické složení pohoří je poměrně jednotné, tvoří je flyšové série pískovců, rozlámané na jednotlivé kry.
Ve vyšších polohách Javorníků převládají horské smrčiny s občasným výskytem jedle, níže ve svazích se částečně dochovaly původní bukové a jedlobukové lesy. V lesích se vyskytují velké šelmy včetně rysa, vlka a medvěda, které ze Slovenska přecházejí i na Moravu.
Na českém území jsou Javorníky součástí CHKO Beskydy, na slovenském CHKO Kysuce. Na obou stranách hranice je také celá řada maloplošných chráněných území. Smíšený jedlobukový porost pralesovitého charakteru je chráněn v několika přírodních rezervacích -Razula, Hričovec, Veľký Javorník. Javorníky patří k vyhledávaným turistickým oblastem. Je zde celá řada pěších tras, několik naučných stezek a cyklotrasy pro horská kola. V zimě je hlavní hřebenová trasa s dalekými rozhledy oblíbeným cílem běžkařů. K hlavním střediskům sjezdového lyžování patří Kasárnepod Veľkým Javorníkem, Portáš a Kohútka.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře